fbpx

Pc-5 המתווך Jiān Shǐ 間使

אופי

 • נקודת נהר.
 • נקודת מתכת.

שם

jian 間 – בין, להפריד. אור השמש 日 החודרת מבעד חריץ בדלת 門.

使Shi – שליח, לגרום, לאפשר.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקום בין שני הגידים.

מגן הלב הוא המתווך בין העולם הפנימי של הלב לעולם החיצוני. הנקודה היא נקודת מתכת, דלת המתכת jian 間 מצד אחד מגינה על הלב אבל מצד שני מאפשרת לאור השמש לחדור החוצה מבעד לחריץ הדלת.

המתכת מתווכת בין האש למים הנקודה מתווכת בין הלב, מגן הלב והריאות. דבר הבא לידי ביטוי בשני אופנים, הנקודה היא נקודת מפגש של שלושת מרידיאני היין של היד ובכך היא מקשרת בין הלב, מגן הלב והריאות. הנקודה היא נקודת המתכת ולכן היא מקשרת בין האש למתכת, בין הריאות לבין מגן הלב והלב.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לעבוד על התקשורת שבין הלב לעולם החיצון. כאשר פתחי הלב נחסמים בכיח יש פגיעה בתקשורת, לכן שם הנקודה מרמז על היכול שלה לנקות כיח מהלב.

מיקום

בחלק הפנימי של האמה, 3 צון מעל פרק כף היד, בין הגידים ה- palmaris longus ל- flexor carpi radialis. על הקו המחבר את Pc-3 ל- Pc-7.

עזרה במיקום הנקודה

חפשו את המרווח בין שני הגידים כשכף היד בכפיפת כפית. חלקו את המרחק בין Pc-3 ל- Pc-7 ל-4 חלקים, תמקמו את Pc-4 ב- ¼ הקרוב לפרק כף היד. במקרה של היעדרות הגיד של ה-  palmaris longus, מקמו את הנקודה בצד האולנרי של גיד ה- flexor carpi radialis.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון. אלכסוני 1.5 – 1 צון.

Jing – Lou

נקודת מפגש של שלושת מרידיאני היין של היד.

תפקודים

 • מתמירה כיח.
 • מיישבת ומרגיעה את ה- Shen.

 

הערות

ניקוי כיח

התפקיד העיקרי של הנקודה הוא לנקות כיח מהמחמם העליון ובמיוחד מהלב. ניתן לשלב את הנקודה עם St-40, שתיהן הנקודות העיקריות לניקוי כיח.

כיח בלב יכול להוביל למגוון של בעיות אמוציונאליות כגון חוסר שקט, דאגה, נבהל בקלות, פתיל קצר וזיכרון חלש. במקרים קיצוניים יותר מאניה וטירוף.

כיח בלב יכול לנבוע מכמה סיבות

עודף באחד מ- 7 הרגשות מוביל לסטגנציה של צ’י, הסטגנציה של הצ’י גורמת להצטברות של נוזלים המגבירה את הסטגנציה, הסטגנציה מייצרת חום המייבשת את הנוזלים ההופכים לכיח.

סטגנציה של הכבד פוגעת בתפקוד של הטחול, הטחול לא מווסת את הנוזלים ,כיח עולה למעלה וחוסם את הלב.

מחלות חום ברמת ה- Ying או הדם מייבשות נוזלים ההופכים לכיח.

בהלה מייצרת כיח, במקרה של בהלה, הרוח (sprit) עוזבת את משכנה ונוזלים תופסים את מקום הרוח וכיח נוצרת.

ניקוי אש מהלב

הנקודה יכולה לנקות אש מהלב לכן ניתן להשתמש בנקודה לאינסומניה, פצעים בפה, טעם מר בפה, פה יבש וחוסר שקט.

רחם

ללב יש קשר עם הרחם דרך ה- Bāo Mai, ניתן להשתמש בנקודה למחזור לא סדיר, דיסמנוריאה, גושים במחזור, הפרשות וגינאליות.

קיבה

הנקודה משפיעה גם על המחמם האמצעי וכמו Pc-6 יש לנקודה יכולת לאזן את הקיבה במיוחד להוריד את הצ’י של הקיבה במצבים של צ’י מורד למרות שהיכול של הנקודה לאזן את הקיבה היא פחות חזקה מי Pc-6.

שלפוחית השתן

לנקודה יש יכול להשפיע על כאבים במתן שתן.

איבוד של הקול

על פי הציר השמימי נקודות הנהר והבאר יכולות לטפל בהפרעות של הקול, הנקודה יכולה לטפל באיבוד קול.

5 תנועות

המתכת בתוך האש מאפשרת לנו לתת לקשרים שלנו ללכת (לב שבור) ולפתוח מקום חדש לקשר חדש.

חוסר מתכת בתוך האש ימנע מאיתנו להשתחרר מקשרים הרסניים או להתגבר על לב שבור.

עודף מתכת בתוך האש יקשה על יצירת קשרים אינטימיים.

אינדיקציות

 • תרדמת, הזיות, אפזיה, מניה דפרסיה,אפילפסיה.
 • פצעים על הלשון, טעם מר בפה, פה יבש.
 • אינסומניה, חוסר שקט.
 • פלפטציות.
 • היפרטיארודיזים.
 • פרכוסים אצל ילדים.
 • מחזור לא סדיר, גושים במחזור.
 • גלובוס היסטריה (גוש אל חומר בגרון).
 • דלקת של השקדים.
 • כאבים בזרוע ופרק כף היד.

סינדרומים

 • כיח החוסם את הלב.
 • חוסר בצ’י ויאנג של הלב.
 • כיח החוסם את הריאות.

צירופים

 • עודף הזעה מתחת לבית  השחי: Pc-5, Ki-7.
 • כיח החוסמת את הלב: Pc-5, St-40.

תפריט נגישות

Scroll to Top