fbpx

Pc-1 בריכה שמימית Tiān Chí 天池

אופי

נקודת חלון לשמיים.

שם

tian 天 – שמימי, טבע, שמיים.

chi 池 – בריכה.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת במין שקע שבו הצ’י מתאסף כמו מים בבריכה. שלושת הנקודות הראשונות מתארות זרימה של מים, מקור המים בבריכה השממית, הזרימה מתחילה לזרום בנקודה השנייה מעיין שמימי ולבסוף הזרימה מגיעה לנקודה השלישית ביצה בעיקול.

הנקודה נקראת שמימי מכיוון שהיא נקודת חלון לשמיים והיא ממוקמת בחזה איזור שנחשב לשמים של הגוף.

מיקום

1 צון לטראלית וקצת סופריורית לפטמה, במרווח הבין צלעי ה- 4.

 

דיקור

אלכסוני לאורך הרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לגרום ל- pneumothrax. לא מומלץ לדקור נשים עקב איסור לדקור ברקמות החזה.

רשת Jing – Lou  

 • נקודת כניסה.
 • הצטלבות עם ה- Jue Yin של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yin של הרגל.

תפקודים

 • משחררת את החזה, מתמירה כיח ומורידה צ’י מורד.
 • מווסתת צ’י ומפזרת גושים.
 • מיטיבה עם השדיים.

הערות

צ’י מורד בחלק העליון של הגוף

זאת נקודת חלון לשמיים ולכן יש לה יכולת לטפל בצ’י מורד בחלק העליון של הגוף, משתמשים בנקודה:

 • לצ’י כאוטי בחזה המשפיע על הריאות (שיעול).
 • ראש (כאב ראש).
 • אברי החישה (ראיה מטושטשת)
 • ואיזור הצוואר (סקופולה).

חזה

הנקודה מסלקת סטגנציה של צ’י וכיח בחזה ומנקה חום מהחזה.

ניתן להשתמש בנקודה לאבססים בחזה וחוסר בחלב עקב סטגנציה של צ’י.

הזעה

לנקודה יש יכולת לווסת הזעה.

אינדיקציות

 • כאב ראש.
 • חום ללא הזעה.
 • שיעול.
 • נוקשות ומלאות בחזה.
 • כאב באזור צידי הצלעות.
 • חרדות.

סינדרומים

 • סטגנציה של צ’י ודם בחזה.
 • סטגנציה של צ’י הכבד.
 • צ’י מורד של הריאות.
 • הכבד פולש לריאות.

צירופם

Pc-1, Gb-39: נפיחות של האקסילה (Ode of a Hundred Patterns).

תפריט נגישות

Scroll to Top