fbpx

Pc-2 מעיין שמימי Tiān quán天泉

שם

tian 天 – שמימי, טבע, שמיים.
quan 泉 – מקור, מעיין, מורכב מהסימן של המים  水מתחת ומעל הסימן של הצבע הלבן 白 המסמן מים טהורים.

פירוש השם

ההיגיון מאחורי שם הנקודה דומה ל-   Pc-1, הנקודה ממוקמת קרוב לחזה לכן נקראת שמימי, בנקודה בזרימה בערוץ מתחילה להתחזק לכן היא נקראת מעיין. שלושת הנקודות הראשונות מתארות זרימה של מים, מקור המים בבריכה השממית, הזרימה מתחילה לזרום בנקודה השנייה מעיין שמימי ולבסוף הזרימה מגיעה לנקודה השלישית ביצה בעיקול.

מיקום

באספקט האנטריורי של הזרוע, 2 צון אינפריורית לקצה הקפל האקסילרי, בין שני ראשי השריר של ה- biceps brachi.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

תפקודים

משחררת את בית החזה, מניעה דם ומרגיעה כאב.

הערות

תחליף ל- Pc-1 אצל נשים.

אינדיקציות

  • מלאות וכאבים בחזה.
  • כאבים בצידי הצלעות.
  • חרדות.
  • כאב המקרין מהחזה לגב.
  • פלפטציות.
  • אנגינה פקטוריס.
  • כאב היורד לאורך האספקט המדיאלי של הזרוע.

תפריט נגישות

Scroll to Top