fbpx

Liv-10 חמש ה- li של הרגל Zú wǔ lǐ 足五裡

שם

足 zu – רגל.
五 wu – חמש.
裡 li – מידת מרחק בערך 2 קילומטר, כפר, בתוך.

פירוש השם

שם הנקודה בא לציין שהיא נמצאת 5 נקודות מי Liv-14, נקודות היציאה.

5 היא המספר של המרכז, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לווסת את המרכז.

מיקום

3 צון אינפריורית ל- St-30, בגבול האנטריורי של שריר ה- abductor longus.

עזרה במיקום הנקודה

הגיד של ה- adductor longus עולה מעצם הפוביס והוא הגיד הבולט ביותר באזור הנקודה.

דיקור

אנכי 1.5 – 0.5  צון.

תפקודים

מטהרת לחות חמה מהמחמם התחתון.

אינדיקציות

  • נפיחות בבטן התחתונה.
  • קשיים במתן שתן.
  • גרד בגניטליה, נפיחות וכאב באשכים.

תפריט נגישות

Scroll to Top
Call Now Button