fbpx

Li-15 עצם הכתף Jiān yú 肩髃

שם

jian – כתף.

yu –  קלויקולה.

פירוש השם

שם הנקודה מציין את מיקום הנקודה במפגש בין ההומורס לקלויקולה.

מיקום

בשקע אנטריורית ואינפריורית לאקרומיון במוצא של ה- deltoid.

עזרה במיקום הנקודה

קל יותר למצוא את הנקודה כאשר היד מורמת.

 

דיקור

כאשר הזרוע מורמת באבדוקציה דיקור אנכי לכיוון מרכז האקסילה 1.5   צון.

אלכסוני דיסטאלי לכיוון המרפק  2 –  1.5 צון.

רשת Jing – Lou

 • נקודה על ה- Yang Qaio mai.
 • הצטלבות עם ה- T.m.m של ה- Tai Yin של היד.
 • הצטלבות עם ה- T.m.m. של ה- Tai Yang של היד והרגל.
 • הצטלבות עם ערוץ החיבור של ה- Tai Yang של היד.
 • הצטלבות עם ערוץ המתפצל של ה- Yang Ming של היד.

תפקודים

 • מסלקת רוח ומווסתת צ’י ודם ומטיבה עם הכתף.
 • מווסתת צ’י ומסלקת גושי ליחה (nodules).
 • פותחת סטגנציות של צ’י ודם לאורך הערוץ ומרגיעה את הגידים.

הערות

הפרעות של הכתף

בנקודה מצטלבים הרבה מרידיאניים:

 • ערוץ ה- T.m.m. של: ה- Tai Yang של היד והרגל וה- Tai Yin של היד.
 • ערוץ החיבור של  ה- Tai Yang של היד.
 • ערוץ המתפצל של ה- Yang Ming של היד.

לכן זאת נקודה ראשית להשפעה על הכתף.

זרימה של צ’י ודם לזרוע

ערוץ ה- Yang Ming מלא בצ’י ודם, זאת נקודה חשובה לקידום זרימה של צ’י ודם לזרוע במצבים של שיתוק או ניוון של הזורע, במיוחד בשילוב עם Li-11, 4.

ערוץ מתפצל

הערוץ המתפצל של ה- Yang Ming של היד מתפצל ב- Li-15 ל-3  ענפים:

 • הענף הראשון הולך פוסטריורית לעמוד השדרה ומתחבר עם C7.
 • הענף השני הולך קדימה ומתפזר בחזה ושדיים.
 • הענף שלישי מגיע ל- supraclavicular fossa חודר לחלל הגוף, מתחבר עם הריאות והמעי הגס.

לכו ניתן להשתמש בנקודה לטיפול בהפרעות של הגב העליון, חזה, ריאות, גרון ומעי הגס. ניתן לשלב את הנקודה עם Li-10, 11, 4, Lu-7, St-40, Gv-14.

אורטיקריה

ניתן להשתמש בנקודה לטיפול באורטיקריה בעקבות התקפה של רוח חום.

גרון

ניתן להשתמש בנקודה כמו Li-14, 11 לסקופולה וגויטר.

חום בגפיים

על פי  – Su Wen Li-15 היא אחד מ- 8 הנקודות לסילוק חום מהגפיים (Lu-2, Bl-40, Gv-2).

אינדיקציות

 • נקודה ראשית לבעיות של הכתף והזרוע.
 • פריחה על העור, אורטקאריה.
 • זיעה מרובה מתחת לבית השחי.
 • שבץ.
 • שיתוק או ניוון של הזרוע.
 • לחץ דם גבוה.
 • גויטר.

צירופים

זיעה מרובה בבית השחי:  Li-4, Ki-7, Li-15.

תפריט נגישות

Scroll to Top