fbpx

Ki-5 מעיין המים Shuǐ quán 水泉

אופי

נקודת הצטברות.

שם

shui 水 – מים.

quan 泉 – מעיין.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למקום שהמים או היין מתאספים בערוץ ומרמזת שזה נקודת הצטברות.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לפתוח סטגנציה במים ובכך לנקות את המים של הכליות (מים עומדים הופכים לעכורים) כמו זרימה של מי מעיין נקיים. ניתן לראות מי שם הנקודה שיש לנקודה יכולת לחדש את ה- yuan qi וניתן לראות את הנקודה כנקודת מקור שנייה.

שם הנקודה מרמז על ההשפעה שלה על מתן שתן.

מיקום

1 צון אינפריורית ל- Ki-3, בשקע סופריורית ואנטריורית לעצם הקאלקנאוס, באזור המפגש בין גיד אכילס לעצם הקאלקנאוס.

דיקור

אלכסוני או אנכי לכוון שונה מהעצם 0.5 – 0.3 צון.

תפקודים

  • מסדירה את ה- Chong Mai וה- Ren Mai ומווסתת את המחזור.
  • מווסתת את שלפוחית השתן  ומיטיבה עם מתן שתן.

הערות

ויסות המחזור

לנקודות ההצטברות של מרידיאני היין השפעה על הדם, בפרק 47 של ה- su wen נאמר שערוץ חיבור של הרחם (bao Luo) מתחבר עם הכליות, בפרק 1 של ה- Su Wen  נאמר:

“בגיל 14 הטל של השמיים מבשיל (tian gui), ערוץ ה- Ren Mai זורם וערוץ ה- Chong Mai מתמלא, המחזור מגיע והעיבור אפשרי”.

 

התפתחות נורמאלית של הרחם וערוץ ה- Ren Mai וה- Chong Mai תלויים בהבשלה של תמציות הכליות ואילו והמחזור תלוי בדם וביכולת של הכבד לשחרר את הדם. כאשר הכליות חלשות התפקוד התקין של הרחם והיכולת לייצר דם ייפגעו.   

Ki-5 היא נקודת ההצטברות ולכן היא יכולה לטפל בסינדרומים של דם ולווסת את ה- Ren Mai ו- Chong Mai ולכן היא בשימוש בהפרעות של המחזור במקרים של: אמנוראיה, דיסמנוריאה, מחזור מאחר ומחזור לא סדיר וכו’.

כאבי מחזור או מחזור שמאחר במיוחד שהנקודה רגישה (Wang)

דלקת אקוטית בשלפוחית שתן.

כנקודת הצטברות היא יכולה לטפל במצבים אקוטיים וכאב ולכן ניתן להשתמש בנקודה לדלקת אקוטית בשלפוחית שתן.

אינדיקציות

  • כאבי בטן במיוחד מסביב לטבור.
  • דחיפות במתן שתן, קשיים במתן שתן.
  • דיסמנוריאה, דימום מהרחם, אמנוראיה.
  • צניחת רחם.

צירופים

מחזור לא סדיר Ki-4 עם St-25 (Ode of a Hundred Patterns).

תפריט נגישות

Scroll to Top
Call Now Button