fbpx

Gv-8 גיד מכווץ Jīn suō 筋縮

שם

jin 筋 – גיד, שרירי, רצועה.

suo 縮 – להתכווץ.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בין שנתי נקודות ה- Shu של הכבד, הכבד שולט על הגידים והרצועות והנקודה יכולה לטפל בבעיות של גידים רצועות והתכווצויות.

מיקום

בקו האמצע, בגובה המרווח שבין חוליות T19 – T10 , בגובה של Bl-18.

דיקור

אלכסוני לכיוון מעלה 1 – 0.5 צון.

אזהרה

תעלת השדרה נמצאת 1.75 – 1.25  מתחת לקו העור, לכן עומק הדיקור ישתנה בהתאם למבנה הגוף של המטופל.

תפקודים

  • מרגיעה את הכבד, משקיטה רוח ומקלה על עוויתות.
  • מרגיעה את ה- Shen.

הערות

רוח מהכבד

הנקודה יכולה לטפל במגוון של הפרעות הנובעים מהמרצה למעלה של רוח הכבד המאופיין בתזוזה לא נורמאלית, נוקשות והתכווצויות של גידים, רצועות ושרירים.

כעס וסטגנציה

ניתן להשתמש בנקודה למצבים שכעס פוגע בכבד ולמצבים שסטגנציה של צ’י הכבד עובר טרנספורמציה לאש אשר פוגעת בלב.

אינדיקציות

  • אפילפסיה.
  • כיווץ של שרירים.
  • נוקשות של עמוד השדרה.
  • כעס, טירוף, דיבור בלתי פוסק, מניה.

 

סינדרומים

  • סטגנציה של צ’י הכבד.
  • עליית היאנג של הכבד.
  • לחות חמה בכבד ובכיס מרה.
  • אש בכיס המרה ובכבד.

תפריט נגישות

Scroll to Top