fbpx

Gv-28 הצטלבות החניכיים yin jiao 齦交

שם

yin 齦 – החניכיים.

jiao 交 – הצטלבות.

מיקום

בתוך הפה, ב- firenulum הסופריורי במפגש החיך העליון עם השפה העליונה.

עזרה במיקום הנקודה

ה- firenulum הינו הרצועה הסיבית המחברת את השפה העליונה עם החיך.

דיקור

  • אלכסוני כלפי מעלה 0.3 – 0.2 צון.
  • הקזת דם.

רשת Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Ren Mài.
  • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.

תפקודים

  • מטהרת חום ומיטיבה עם החניכיים.
  • מיטיבה עם האף והעיניים.

אינדיקציות

  • כאב ונפיחות של החניכיים, דימום מהחניכיים.
  • גודש באף, פוליפים באף, פצעים באף.
  • עודף דמעות, עניים מגרדות.

תפריט נגישות

Scroll to Top