fbpx

Gv-25 חור לבן בעצם Sù liáo 素髎

שם

su 素 – לבן, טהור, פשוט, הטבע האמיתי של הדברים.

liao 髎 – חור בעצם.

מיקום

על קצה האף.

דיקור

  • אנכי 0.3 – 0.2 צון.
  • אלכסוני מכיוון סופריורית 1 – 0.5 צון.
  • הקזת דם.
הערה

על פי מקורות קלאסיים נקודה זו אסורה למוקסה.

תפקודים

מיטיבה עם האף.

אינדיקציות

  • שיכרות.
  • גודש באף, סינוסיטיס, פצעים באף.
  • איבוד הכרה.

תפריט נגישות

Scroll to Top