fbpx

Gv-21 בקדמת הקודקוד Qián dǐng 前頂

שם

qian 前 – לפני, מקדימה.

ding 頂 – ורטקס, קודקוד של הראש.

מיקום

בקו האמצע, 1.5 צון  אינטריורית ל- Gv-20.

עזרה במיקום הנקודה

הנקודה נמצאת באמצע הדרך בין Gv-20 ל- Gv-22.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון.

אזהרה

נקודה אסורה לדיקור בתינוקות אשר המרפסים עדיין פתוחים.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומטפלת בפרכוסים.
  • מיטיבה עם הראש.

אינדיקציות

משתמשים בנקודה להביא את היאנג הבהיר למעלה לראש במקרים של סחרחורות, חוסר בהירות מחשבתית או מצבים אחרים המערבבים חוסר סירקולציה של יאנג צ’י לראש.

אינדיקציות

  • כאב ראש.
  • סחרחורת.
  • נזלת.

תפריט נגישות

Scroll to Top