fbpx

Cv-17 מרכז החזה Shān zhōng 膻中

אופי

 • נקודת התראה של מעטפת הלב.
 • נקודת מפגש של ה- צ’י.
 • נקודת ים הצ’י.
 • נקודת התראה של המחמם העליון.
 • מקבילה למרכז הלב ל- Dān Tián (שדה הצינובר) האמצעי.

שם

Shān 膻 – חזה, סטרנום.

zhong 中 – אמצע, מרכז.

פירוש השם

 • tan zhong זה שם של הסטרנום, שם הנקודה מרמז על המיקום במרכז החזה. ה- ling shu קורא לאזור הזה של הגוף “הארמון של מושל הלב”.
 • על פי המסורת הסינית הקיסר הוא הבן של השמיים, שם הנקודה מרמז על מלכותיות, אחד מהארמונות של הקיסר בעיר האסורה נקרא tian tan 天壇 ארמון השמיים (מזבח השמיים tan 壇 – מזבח), הקיסר היה מגיע לארמון פעמיים בשנה בשיווין הסתיו והיפוך החורפי לבצע טקסים על מנת להבטיח יבול טוב. שם הנקודה מרמז על המקום בגוף שבו ניתן לתקשר עם השמיים.
 • הקיסר היה מגיע לארמון השמימי על מנת להתפלל ליבול טוב,  שם הנקודה מזכירה לנו שהנקודה היא נקודת ים הצ’י, מקום משכנו של ה- zhong qi  (צ’י האבות הקדומים), ה- zhong qi הינו המקור של כל סוגי הצ’י המיוצרים בגוף כמו היבול שהוא המקור לכל האוכל.

מיקום

בקו האמצע, על עצם בית החזה, בגובה המרוח הבין צלעי הרביעי.

דיקור

אלכסוני לכיוון אינפריורי  או סופוריורי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

לפי מקורות עתיקים נקודה זו אסורה לדיקור.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Tai Yang.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yin של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Jeu Yin של היד.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של היד.

תפקודים

 • מווסתת צ’י ופותחת את החזה.
 • מורידה צ’י מורד של הקיבה והריאות.
 • מיטיבה עם ה- Zhong Qi.
 • מיטיבה עם החזה ומקדמת חלב.

הערות

ים הצ’י

זאת נקודת ים הצ’י ביחד עם Gv-14, 15 ו- St-9, ים הצ’י נמצא בחזה ולכן יש לנקודות ים הצ’י יכולת לווסת את הצ’י בחזה (Zhong Qi). כאשר יש עודף בים הצ’י נראה מלאות בחזה, נשימה מהירה ופנים אדומות כאשר יש חוסר בים הצ’י נראה חוסר אנרגיה וקול חלש. כנקודת ים הצ’י יש לנקודה יכולת לווסת צ’י בחזה.

חיזוק וויסות של ה- Zhong qi

הציר השמימי פרק 75 כותב שה- Zhong Qi מתאסף בים העליון. הנקודה נמצאת במרכז החזה ויש לה השפעה גדולה על ה- Zhong Qi השולט על תפקוד הריאות, הנשימה והדיבור ועל תפקיד הלב בשליטה שלו על הדם וכלי הדם.  

כאשר יש חוסר של ה- Zhong Qi נראה חוסר בצ’י של הריאות עם קשיי נשימה וחוסר בצ’י של הלב שיוביל חוסר תנועה של הדם ונראה לחץ בחזה, זאת נקודה מרכזית לחיזוק ויוסת של ה- Zhong Qi.

צי’ מורד

הנקודה יכולה לטפל בהצטברות של צ’י בחזה המוביל לצ’י מורד של הריאות. היכולת של הנקודה להוריד צ’י מורד פועל גם על המחמם האמצעי והיא יכולה להחזיר הרמוניה לקיבה במצבים של צ’י מורד של הקיבה.

חזה

הנקודה ממוקמת באמצע החזה והיא יכולה לטפל בחוסר בחלב, הצ’י והדם של ה- Rèn וה- Chong הופכים לחלב לאחר הלידה. הנקודה יכולה לטפל במצבים של חוסר או עודף, הרבה פעמים משלבים את הנקודה עם Si-1.

ניתן להשתמש בנקודה למצבים של כאבים או אבססים בחזה, לדקור לכיוון השד הפגוע.

אינדיקציות

 • קול חלש, זיעה ספונטאנית.
 • כאבים בחזה, צפצופי נשימה, קוצר נשימה, מלאות של החזה, שעול.
 • ברונכיטיס, אסטמה
 • מערכת חיסון חלשה.
 • בקע סרעפתי.
 • חוסר חלב.
 • הפסקת עישון.

סינדרומים

 • חוסר ב- צ’י של הריאות.
 • חוסר בצי’ ויאנג הלב.
 • סטגנציה של צ’י הלב.
 • סטגנציה של דם הלב.
 • סטגנציה של צ’י הריאות.
 • הצטברות של כיח וליחה בריאות.
 • סטגנציה של צ’י בחזה.
 • צ’י מורד בקיבה.
 • צ’י מורד בריאות.

תפריט נגישות

Scroll to Top