fbpx

שילובי נקודות למחלות של העין, האוזן, האף, הגרון, הפה והצאוור

  עייפות העין ויובש

  קריאה ממושכת וצפייה בטלויזיה יגרמו לעייפות של העין, כאבי ראש, כאבי עיניים, פגיעה בחדות הראייה ועוד. התפיסה הרווחת היא שירידה בתפקודי הכבד והכליות יגרמו למצבים של עייפות העין ויובש.

  1. דיקור 22.03 Shang Bai ו-Fen Bai (11) יעיל מאוד.
  2. דיקור 88.12-14 Shang San Huang ו- 88.09 Tong Shen יעיל במיוחד.
  3. דיקור 88.11 Tong Bai עובד תוך 5 דקות.
  4. דיקור Zhu Yuan (11), יחד עם Mu Er (99) מחולל ניסים.

   פרסביופיה

   פרסביופסיה נגרמת בעיקר מניוון העדשה והיכולת שלה לווסת מיקוד.

   1. דיקור ארוך טווח של 22.03 Shang Bai, Fen Bai (11) ו- Zhu Yuan (11)מאפשר אפקט מניעתי לפרביופסיה.

    דלקת קרנית העין (Keratitis) ודלקת של הלחמית (Conjunctivitis)

    הגורמים הם רבים, בעיקר תאורה חזקה, גירויים, דלקות ויראליות וחידקיות.

    1. דיקור Zhu Yuan (11) ו- 22.03 Shang Bai יעיל מאוד.
    2. דיקור 11.24 Fu Ke יעיל.
    3. דיקור 11.25 Zhi Xian הראשונה, מרפא את המצב בשני טיפולים.
    4. דיקור 22.03 Shang Bai ו- Fen Bai (11) יעיל.

     Pseudomyopia

     הגורם הוא נפיחות של העדשה, כתוצאה ממתח של שרירי העדשה (Lens muscle and ciliary body). האוכלוסיות הפגיעות ביותר הן סטודנטים וקלדנים העוסקים בקריאת יתר של טקסטים קטנים.

     1. דיקור של 88.12-14 Shang San Huang מחולל ניסים.

      ראייה מטושטשת

      אם בנוסף יש גם תלונה על סחרחורות (הסביבה מסתובבת), כנראה שיש תפקוד לקוי של שלושת התעלות החצי-עגולות של האוזן. במקרים של אנשים המתלוננים על סחרחורת (Giddiness) אחרי עמידה, כנראה שמדובר בתפקוד לקוי של זרימת הדם במוח (Cerebrovascular circulation).

      1. דיקור Shen Er Shang (99) ו- Wai Er 外耳穴 (99) מחולל ניסים.
      2. דיקור 1010.01 Zheng Hui ו- 88.12-14 Shang San Huang יעיל.
      3. דיקור 88.09 Tong Shen, 88.10 Tong Wei ו- Zhu Yuan (11) יעיל במיוחד.

       עיוורון צבעים

       עיוורון צבעים נחשב להפרעת תפקוד תורשתית ומולדת. מצב זה נקרא “Que Mu” בסין העתיקה. מצב זה מתבטא בירידה בראייה באור מעומעם, בערבים או במקומות חשוכים מעט. בנוסף, מצב זה יכול להגרם גם מתזונה לקוייה, בעיקר מחסור בויטמין A. הטיפול במצב המולד נחשב קשה לטיפול, בעוד במצב הנרכש ניתן לריפוי.

       1. דיקור Shang San Huang 88.12-14, 88.15 Huo Zhi ו- 77.18 Shen Guan יעיל מאוד.
       2. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang יחד עם 22.03 Shang Bai ו- Fen Bai (11) יעיל.
       3. דיקור Zhu Yuan (11) ו- 11.24 Fu Ke יעיל מאוד.

       שעורה

       1. דיקור 22.05 Ling Gu ו- 22.04 Da Bai די יעיל.
       2. איתור נקודה אדומה בגב והקזה שלה עם מחט משולשת מרפא את המצב בטיפול אחד.
       3. דיקור 66.11 Huo Ju ו- 77.28 Guang Ming יעיל.

       גרענת (Trachoma)

       1. הקזה של הנקודה האדומה בגב עם מחט משולשת מחולל ניסים.
       2. דיקור 66.11 Huo Ju ו- 55.02 Hua Gu Yi די יעיל.

       ראייה כפולה (Central retinitis)

       1. דיקור 88.12-14 Shang San Huang יעיל.
       2. דיקור 22.03 Shang Bai, יחד עם 22.06 Zhong Bai ו- Fen Bai (11) מאוד יעיל.
       3. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang יחד עם 22.08-09 Wan Shun Yi/Er יעיל.

       אסטיגמציה (Astigmatism)

         1. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang מאוד יעיל.
         2. דיקור Zhu Yuan (11), יחד עם 22.06 Zhong Bai יעיל במיוחד.

         סטיית גלגל העין

         1. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang יעיל במיוחד.

         כאב של העצם הסופראורביטלית (Supraorbital)

         1. דיקור 22.03 Shang Bai, Fen Bai (11) ו- San Cha San (22) יעיל במיוחד.
         2. דיקור 11.12 Er Jiao Ming מקל על הכאב.
         3. דיקור Shen Er Shang (99) ו- Wai Er 外耳穴 (99)מקל על הכאב בתוך 5 דקות.
         4. דיקור 77.22-23 Ce/xia San Li נותן אפקט יוצא דופן במיוחד.

         דמע מחשיפה לאור (Windward lacrimation)

         1. דיקור 11.17 Mu ו- Zhu Yuan (11) יעיל במיוחד.
         2. הקזה של הנקודות הבאות מרפא את המצב בשני טיפולים:
          San Zhong 77.05-07, 77.09 Si Hua Zhong, 77.11 Si Hua Xia, Shang Xi (66) and Xia Xi (66)
         3. דיקור 55.02 Hua Gu Yi יעיל במיוחד.
         4. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang, יחד עם 88.09 Tong Shen ו- 88.10 Tong Wei יעיל מאוד.

         גלאוקומה

         1. דיקור 88.12-14 Shang San Huang ו- 22.08-09 Wan Shun Yi/Er יעיל במיוחד.
         2. דיקור 66.14 Shui Xiang, 66.15 Shui Xian ו- 77.28 Guang Ming יעיל מאוד.
         3. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang, יחד עם 77.28 Guang Ming ו- 22.03 Shang Bai די יעיל.

         קפיצות עפעף

         1. דיקור 77.05-07 San Zhong, יחד עם 77.22-23 Ce/Xia San Li יעיל מאוד.
         2. דיקור 1010.08 Zhen Jing ו- 1010.21 Yu Huo יעיל.

         קוצר ראייה (Myopia)

         1. דיקור 11.23 Yan Huang יחד עם Shi Zhen (11) יעיל מאוד.
         1. הקזה של 77.05-07 San Zhong, ואז דיקור של הנקודות הללו יעיל במיוחד.
         2. הקזה של Shui Ming (Liu Shui 77) ו- Shui Qing (Liu Shi 77), ואז דיקור של Shen Er Zhong (99) מחולל ניסים.
         3. דיקור 77.22-23 Ce/Xia San Li יעיל מאוד.

         טינטון (Tinnitus)

         1. דיקור 22.08-09 Wan Shun Yi/Er יעיל מאוד.
         2. דיקור 88.17-19 Si Ma ו- Shuang Ling (11) יעיל במיוחד.
         3. דיקור 66.10-12 Zu San Huo יעיל.
         4. דיקור 77.05-07 San Zhong יעיל.

         חירשות

         1. הקזה של 77.05-07 San Zhong, ואז דיקור של הנקודות הללו מחולל ניסים.
         2. דיקור 88.17-19 Si Ma ו- 22.08-09 Wan Shun Yi/Er מחולל ניסים.
         3. דיקור 22.06 Zhong Bai, Shui Ming (Liu Shui 77) ו- Shui Qing (Liu Shui 77) יעיל מאוד.

         כאב אוזניים

         1. יש להקיז את Bl-40 Wei Zhong.
         2. הקזה של 77.22-23 Ce/Xia San Li ואז דיקור 77.05-07 San Zhong מרפא את המצב מיד.

          תתרנות (Anosmia)

         1. דיקור 88.17-19 Si Ma יעיל במיוחד.
         2. דיקור 1010.15 Fu Kuai ו- 1010.16 Liu Kuai יעיל בצורה יוצאת דופן.

         יובש באף

         1. דיקור 88.07-08 Gan Mao יחד עם 88.17-19 Si Ma יעיל בצורה יוצאת דופן.
         2. דיקור Ling Gu 22.05, 22.04 Da Bai ו- Jian Zhong2 (44) משיג תוצאות מיידיות.
         3. דיקור 88.17-19 Si Ma ו- Jian Zhong2 (44) די יעיל.
         4. דיקור 1010.15 Fu Kuai ודיקור שטחי של הצד הפנימי של הנחיר החיצוני (Nasal alar) משיג תוצאות מיידיות.

         אף אדום (Rosacea)

            1. הקזה חלקית עד דימום של 77.27 Wai San Guan, ואז דיקור של הנקודות הללו מרפא את המצב בשלושה טיפולים.
            2. הקזה של הנקודה האדומה בגב עם מחט משולשת מרפא את המצב לחלוטין.

            דימום מהאף (Epistaxis)

            1. דיקור 44.06 Jian Zhong ו- Jian Zhong2 (44) מפסיק את הדימום מיד.
            2. הקזה של 1010.01 Zheng Hui ואז דיקור Zhu Yuan (11) מראה תוצאה מיידית.

            עצם דג תקועה בגרון

            1. דיקור 77.24 Zu Wu Jin ו- 77.25 Zu Qian Jin מרפא את המצב מיד.
            2. דיקור Gb-34 Yang Ling Quan יעיל.

            סרטן, גידול ודלקת גרון

            1. דיקור San Shen (44) מחולל ניסים.
            2. דיקור 77.05-07 San Zhong ו- 99.07 Er Bai די יעיל.
            3. הקזה של 77.22-23 Ce/Xia San Li מאוד יעילה.
            4. הקזה של VT.01 Hou E Jiu ואז דיקור Hou Zhong (33) ו- Hou Ling (33) יעילים בצורה יוצאת דופן.

            כאב גרון

            1. דימום של שלושת ענפי וריד האוזן האחורי יעיל במיוחד.
            2. הקזה של 77.24 Zu Wu Jin ו- 77.25 Zu Qian Jin מקל על הכאב מיד

            דלקת אלרגית של האף או דלקת כרונית (Allergic rhinitis and chronic rhinitis)

            1. דיקור 88.17-19 Si Ma, יחד עם 88.09 Tong Shen, Zhong Li (33) ו- San Jin (44) יעיל מאוד.
            2. דיקור 33.16 Qu Ling, יחד עם Jian Li (33), Zhong Li (33) ו- San Jin (44) יעיל מאוד.
            3. דיקור 22.05 Ling Gu, יחד עם 22.04 Da Bai ו- 1010.15 Fu Kuai די יעיל.

            גודש באף

            1. דיקור San Jin (44) ו- San Shen (44) יעיל במיוחד.
            2. דיקור 22.05 Ling Gu, 22.04 Da Bai ו- 44.06 Jian Zhong די יעיל.
            3. דיקור 88.17-19 Si Ma ו- 44.06 Jian Zhong מאוד יעיל.
            4. דיקור 1010.15 Fu Kuai ודיקור שטחי של 1010.22 Bi Yi משיג תוצאוה מיידית.

            כאב שיניים

            1. דיקור San Chi (22) מקל על הכאב מייד.
            2. דיקור 22.05 Ling Gu ו- 22.04 Da Bai מחולל ניסים.
            3. דיקור 77.08,09,11 Si Hua Shang, יחד עם 77.22-23 Ce/Xia San Li יעיל במיוחד.
            4. דיקור 77.05-07 San Zhong ו- 66.05 Men Jin יעיל במיוחד.

            כיבים או גידולים בחלל הפה

            1. דיקור 77.27 Wai San Guan יעיל.
            2. דיקור 77.05-07 San Zhong יחד עם 77.09 Si Hua Zhong ו- 77.11 Si Hua Xia יעיל מאוד.

            סקרופולה (Scrofula)

            1. דיקור 77.05-07 San Zhong ו- 77.27 Wai San Guan יעיל.
            2. דיקור Liu Ji 六脊穴 יעיל, והוספה של San Shen (44) יעיל במיוחד.
            3. דיקור 55.06 Shang Liu יחד עם 77.22-23 Ce/Xia San Li יעיל מאוד.
            4. דיקור Wu Hu (66) יעיל, והוספה של Shen Jian (44) יעיל במיוחד.
            5. הקזה של 77.05-07 San Zhong יחד עם 77.08,09,11 Si Hua ואז דיקור של 22.05 Ling Gu יעיל.

            מחלות עור בצוואר

            1. דיקור 44.06 Jian Zhong ו- Jian Zhong2 (44) יעיל במיוחד.
            2. דיקור 88.17-19 Si Ma ו- LI-11 Qu Chi יעיל מאוד.
            3. דיקור 88.12-14 Shang San Huang ו- 44.06 Jian Zhong יעיל.

            תפריט נגישות

            Scroll to Top