fbpx

נקודות הדיקור

אטלס נקודות הדיקור של הרפואה הסינית, באטלס ניתן למצוא מידע אודות 14 הערוצים הראיים והנקודות הדיקור הממקומות עליהם.
הסימן הסיני לנקודה אקופונקטורה הינו Xué 穴 , שמשמעותו מערה, חור, מאורה.  נקודות הדיקור  Xué Wèi 穴位  מגלמות מציאות פיזית.  מתחת לעור, לגוף האדם יש טופוגרפיה הנוצרת ממבנים אנטומיים (שרירים, כלי דם, גידים וכו’). הטופוגרפיה של הגוף יוצרת שקעים ותבליטים. הסינים השוו בין השקעים לוואדיות ובין התבליטים להרים. נקודות האקופונקטורה נמצאות לרוב בחורים הנוצרים ע”י הטופוגרפיה של הגוף.

את הסימן Xué 穴 ניתן למצוא בביטוי עתיק Fēng Xué 風穴, מערות הרוח.  הסינים הקדומים האמינו שמערות הרוח הינן פתחים שדרכם הרוחות הבאות מהשמיים חודרות למעמקי האדמה ומשנות את האקלים של כדור הארץ מעונה לעונה. מערות הרוח באדם הן נקודות האקופונטורה, גוף האדם הוא מסה גדולה כמו האדמה,  הצ’י של השמיים חודר לתוך מעמקי הגוף דרך נקודות האקופונקטורה על מנת לווסת את ההתמרה של החיים.

לפעמים משתמשים בסימן shù俞 (yu)  לתיאור של נקודת אקופונקטורה.  shù 俞 מתארת תנועה של מים (סירה פורמטיבית הבנויה מכמה קרשים העולה במעלה נהר). בצד שמאל יש את הסימן של הבשר Yuè 月 ובצד ימין הסימן Dāo刂 סכין. מקום על הגוף שבו מבוצע נקב על מנת לבצע תיקון לזרימה. שני הסימנים ביחד מתארים את הנקודות כמקומות מיוחדים על הגוף שמתרחשת בהם פעילות ותנועה משמעותיים. התנועה והפעילות היא של צ’י ודם, המקומות הינם פתחים בתוך רקמות הגוף. הסימן הראשון shù 俞 מתאר את הטבע של הנקודה: הם נעים ואקטיביים. הסימן השני Xué 穴 מרמז שיש לנקודות  מבנה פיזי שניתן להבחין בו (פתח). 

אטלס נקודות הדיקור

תפריט נגישות

Scroll to Top