fbpx

מסלול ראשי ערוץ ה- Tai Yang של היד

מסלול ראשי ערוץ ה- Tai Yang של היד

מסלול ראשי

מתחיל בצד אולנרי של אצבע 5, עולה לאורך צידו האולנרי של היד.
פוגש את ערוץ ה- Yang Ming של היד ב- Li-14 (לא מופיע בציור).
עולה בחלקו הפוסטריורי של הכתף עד Si-10, מי Si-10 זורם ל- Si-11.
עולה ל- Si-12 בחלקו הסופריורי של הסקפולה, ומשם ל- Si-13.
עולה לכיוון העורף Si-15, Si-14 ובדרך נמפגש עם ערוץ ה- Tai Yang של הרגל ב Bl-41 ו- Bl-11.
ממשיך לעלות ל – Gv-14 ומשם עובר ל- St-12 supraclavicular fossa ונכנס פנימה יורד להתחבר עם הלב ממשיך מטה דרך הקיבה Cv-13 ו- Cv-12 ומסתיים במעי הדק.

ענף ראשון

עולה מי St-12 דרך הגרון הלחכיים Si-18 ומסתיים ב- Bl-1.

ענף שני

מי Si-18 הלחכיים עולה ל- Gb-1 הולך לאוזן ונפגש עם Tw-22, Tw-20, Gb-11 ומסתיים ב- Si-19.

ענף שלישי

לפי הציר השמימי ענף מהמעי הדק יורד מטה לרגל ומתחבר עם St-39.

תפריט נגישות

Scroll to Top