fbpx

מסלול ראשי ערוץ ה- Jue Yin של הרגל

מסלול ראשי ערוץ ה- Jue Yin של הרגל

מסלול ראשי

מתחיל בצד הדורסלי של אצבע הראשונה, באספקט הלטרלי של פינת הציפורן (Liv-1).
עולה בגב כף הרגל עד Liv-4.
עולה לאורך האספקט המדיאלי של השוק.
חוצה ב- Sp-6 את ערוץ ה- Tai Yin של הרגל.
בגבהה 8 צון מעל הקרסול המדיאלי הוא חוצה את ערוץ ה- Tai Yin של הרגל.
עולה לאורך האספקט המדיאלי של הברך והירך בין ערוץ ה- Tai Yin וה- Shao Yin של הרגל.
מצטלב עם Sp-12 ו- Sp-13.
מקיף את הגניטליה ועולה דרך הבטן, מצטלב עם ערוץ ה- Ren Mai בנקודות Cv-2, Cv-3, Cv-4.
ממשיך לעלות, מקיף את הקיבה ועובר דרך כיס המרה והכבד.
חוצה את הסרעפת ועובר ומתפזר באזור היפוכונדריום והצלעות.
עולה דרך הצוואר בחלק הפוסטריורי של הגרון דרך הלוע והאף.
עובר דרך העיניים ומסתיים בורטקס ב- Gv-20.

ענף ראשון

מתפצל מהעין יורד דרך הלחי ומקיף את השפתיים.

ענף שני

נפרד מהכבד, חוצה את הסרעפת ומתפזר בריאות, מסתיים ב- Pc-1.

תפריט נגישות

Scroll to Top