fbpx

שילובי נקודות למחלות של האברים הפנימיים

מחלות של הריאות

דלקת ריאות

 1. דיקור Jin Xing Shang, Jin Xing Xia ו-22.05 Ling Gu מחולל ניסים.
 2. דיקור San Mao (22) יעיל.
 3. דיקור 11.10 Da Jian, 11.02 Xiao Jian ו-22.04 Da Bai יעיל.
 4. דיקור 22.01 Chong Zi, 22.02 Chong Xian ו-88.17-19 Si Ma מחולל ניסים.
 5. דיקור Zhi Fei (11) יעיל, יחד עם Fei Ling (11) יותר יעיל.
 6. הקזה של 77.05-07 San Zhong ו-77.14 Si Hua wai, ולאחר מכן דיקור 88.17-19 Si Ma מחולל ניסים.

סרטן ריאות

 1. דיקור 22.05 Ling Gu, יחד עם 22.04 Da Bai ו-11.19 Xin Chang יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור Shuang Ling (11) ו- San Mao (22) יעיל.
 3. דיקור 22.05 Ling Gu ו-88.17-19 Si Ma יעיל מאוד.

אמפיזמה

 1. דיקור 22.05 Ling Gu, 22.04 Da Bai ו-11.19 Xin Chang די יעיל.
 2. דיקור Fei Ling (11), 22.05 Ling Gu ו-22.04 Da Bai מאוד יעיל.
 3. דיקור Huo Xing Shang (11), Huo Xing Xia (11) ו-22.05 Ling Gu יעיל בצורה יוצאת דופן.
 4. דיקור 11.19 Xin Chang ו-22.04 Da Bai יעיל.

שחפת

 1. הקזה של 77.05-07 San Zhong ו-77.08,09,11 Si Hua ולאחר מכן דיקור של 22.05 Ling Gu ו- Fei Ling (11) יעילים מאוד.
 2. דיקור 88.17-19 Si Ma, יחד עם Shang Yin 上營 ו- Xia Ying 下營 מחולל ניסים.

אסטמה

 • דיקור Ding Chuan (11) יחד עם 11.10 Da Jian ו-11.02 Xiao Jian יעיל.
 • דיקור Shuang Chuan, יחד עם 1010.20 Shui Jin ו-1010.19 Shui Tong יעיל.
 • דיקור 22.05 Ling Gu, 22.04 Da Bai ו- San Shen (44) יעיל מאוד.
 • דיקור 33.15 Tian Shi, 33.14 Di Shi ו-33.13 Ren Shi יעיל.
 • דיקור 22.04 Da Bai, Xin Ling (33) ו-44.08 Ren Zong מוחלל ניסים.

מחלות של הלב

אנגינה

 1. הקזה של Shang Yu (77), Xia Yu(77) ו- Bl-40 Wei Zhong מרפאת את המצב מיד.
 2. הקזה של 55.01 Huo Bao ולאחר מכן דיקור Xin Ling (33) השלישית, מרפאים את המצב מיד.
 3. הקזה של 77.09 Si Hua Zhong ולאחר מכן דיקור 44.09 Di Zhong יעילים.

פלפיטציות

 1. דיקור 44.09 Di Zhong ו-33.12 Xin Men מאוד יעיל.
 2. דיקור 88.26 Shang Jiu Li יעיל.
 3. דיקור Tong Xin (88), 88.02 Tong Guan ו-88.03 Tong Tian יעיל.
 4. דיקור 11.05 Zhong Jian ו-11.02 Xia Jian יעיל.
 5. דיקור Xin Ling (33) מחולל ניסים.
 6. דיקור San Ling (33) יעיל. הקזה של הנקודות האלה יעילה מאוד.
 7. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua יעילה.

אנגינה פקטוריס (Myocardial Infarction)

 1. הקזה של Bl-40 Wei Zhong, יחד עם דיקור Xin Ling (33) יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור 88.03 Tong Tian ו-88.02 Tong Guan, יחד עם 88.09 Tong Shen ו-88.17-19 Si Ma יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור של 33.12 Xin Men ו-44.09 Di Zhong יעיל בצורה יוצאת דופן.

לב מוגדל (Cardiomegaly)

 1. דיקור 11.19 Xin Chang יעיל.
 2. דיקור Shuang Ling (11) יעיל.
 3. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua יחד עם דיקור 88.02 Tong Guan ו-88.03 Tong Tian יעילים בצורה יוצאת דופן.
 4. הקזה של Bl-40 Wei Zhong, יחד עם דיקור Huo Xing Shang ו- Huo Xing Xia יעיל.

שיתוק לבבי (Cardiac paralysis)

 1. הקזה של Mu Ding, Tu Ding ו- Shui Ding איזור (33), יחד עם דיקור Xin Ling (33) יעילים בצורה יוצאת דופן.
 2. הקזה של Shui Xi (Liu Xi 66) יחד עם דיקור 44.09 Di Zhong יעילים במיוחד.

כאב ברום הבטן (Epigastric pain)

 1. דיקור 88.02 Tong Guan, 88.03 Tong Tian ו- Xia Ying 下營 יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור 22.05 Ling Gu, 22.04 Da Bai ו-22.06 Zhong Bai יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור 44.09 Di Zhong ו-11.19 Xin Chang מקל על הכאב מיד.

מחלות של הכבד וכיס המרה

שחמת הכבד (Liver cirrhosis)

 1. דיקור 11.20 Mu Yan  ו- Mu Ling (11) יעיל.
 2. דיקור Gan Ling (33), 55.01 Huo Bao ו-77.05-07 San Zhong יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור 88.12-14 Shang San Huang  יעיל.

צהבת (Hepatitis)

 1. דיקור 33.11 Gan men, Mu Er (99) ו-88.12 Ming Huang יעיל.
 2. דיקור 88.12-14 Shang San Huang יחד עם Mu Huang (88) ו-88.02 Tong Guan יעיל מאוד.
 3. דיקור 33.12 Xin Men, 33.11 Gan men ו-33.10 Chang Men יעיל.
 4. דיקור San Xing (22) ו- Zhi San Huang (11) יעיל.

דלקת של כיס המרה (Cholecystitis)

 1. דיקור Mu Huang (88), 88.15 Huo Zhi 88.16 Mu Quan ו- Mu Ji 三脊穴 (44) יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור 88.12-14 Shang San Huang ו-88.15 Huo Zhi מחולל ניסים.
 3. דיקור Tai Yang (11) הראשונה והשניה, יחד עם 11.13 Dan יעיל.

אבן בכיס מרה

 1. דיקור 1010.14 Ma Kuai Shui יעיל בצורה יוצאת דופן (ד”ר הו וון ג’י השתמש בנקודה הזאת כדי לטפל בשגריר לאוס בסין, מר קנתאודה מואטרו).
 2. דיקור 88.15 Huo Zhi ו-88.12-14 Shang San Huang יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור 11.13 Dan יעיל.

מחלות של הטחול והקיבה

טחול מוגדל (Abdominal mass)

 1. דיקור 77.05-07 San Zhong  יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור Jian Pi 脾靈穴, 11.21 San Yan ו-11.18 Pi Zhong יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור Tu Chang (88) ו- Pi Ling 脾靈穴מחולל ניסים.
 4. דיקור 66.07 Mu Dou, 66.06 Mu Liu ו- Tu Chang (88) די יעיל.

סרטן הקיבה (כולל אדנוקרצינומה של הקיבה)

 1. דיקור Shuang Ling (11), 22.05 Ling Gu ו-66.05 Men Jin יעיל.
 2. דיקור 66.05 Men Jin, 77.08 Si Hua Shang ו-88.12-14 Shang San Huang יעיל.

גסטרופתיה (Gastropathy)

 1. לגסטרופתיה כרונית דיקור 22.05 Ling Gu די יעיל.
 2. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua ולאחר מכן דיקור 88.10 Tong Wei, 88.09 Tong Shen, 88.02 Tong Guan ו-88.03 Tong Tian יעילים בצורה יוצאת דופן.
 3. הקזה של Shang Xi (Liu Xi 66) ו- Xia Xi (Liu Xi 66) ולאחר מכן דיקור 77.08 Si Hua Shang ו- Zhi Wei (11) יעיל.

כיב קיבה (Stomach ulcer)

 1. דיקור 1010.20 Shui Jina ו-1010.19 Shui Tong מחולל ניסים.
 2. הקזה של Shang Xi (Liu Xi 66) ו- Xia Xi (Liu Xi 66) ולאחר מכן דיקור 88.10 Tong Wei, 88.11 Tong Bai, 88.03 Tong Tian ו-88.02 Tong Guan יעילים בצורה יוצאת דופן.

בחילה והקאות

 1. דיקור Er Shang (99) יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. הקזה של Shi Ba Xing (DT), ולאחר מכן דיקור 66.05 Men Jin או 77.08 Si Hua Shang יעילים בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור 88.13 Tian Huang מחולל ניסים.
 4. למצבים חמורים, הקזה של DT.04 Wu Ling מרפאת אותם מיד.

גסטריטיס אקוטית (כאב בקיבה)

 1. דיקור 33.10 Chang Men, 66.05 Men Jin ו-77.08 Si Hua Shang יעיל מאוד.
 2. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua, Shang Xi (Liu Xi 66) ו- Xia Xi (Liu Xi 66) מרפאת את המצב מיד.
 3. דיקור 22.05 Ling Gu, 22.04 Da Bai ו-22.03 Shang Bai יעיל במיוחד.

נפיחות בטנית (Stomach bloating)

 1. דיקור 66.05 Men Jin, 77.11 Si Hua Xia ו-77.12 Fu Chang יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור 22.05 Ling Gu ו-22.04 Da Bai גם יעיל.
 3. דיקור 77.08 Si Hua Shang ו-66.05 Men Jin מחולל ניסים.

Gastroptosis

דיקור 88.02 Tong Guan, 88.03 Tong Tian, 88.09 Tong Shen ו-88.10 Tong Wei יעיל בצורה יוצאת דופן.

מחלות של המעי הגס והדק

דלקת של המעי הדק (Acute enteritis)

 1. דיקור 33.10 Chang Men ו-Tu Xing (11) די יעיל.
 2. דיקור 66.05 Men Jin ו-77.08 Si Hua Shang מחולל ניסים.
 3. דיקור 77.24 Zu Wu Jin ו-77.25 Zu Qian Jin די יעיל.
 4. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua ו-77.05-07 San Zhong, ולאחר מכן דיקור 77.22-23 Ce/Xia San Li די יעיל.

סרטן המעי הגס

 1. הקזה של VT.05 Fu Chao Ershisan, ולאחר מכן דיקור 33.10 Chang Men, Shang Gao (22) ו- Xia Gao (22) יעילים.
 2. דיקור 77.14 Si Hua Wai ו-77.13 Si Hua Li יעיל.
 3. הקזה של VT.05 Fu Chao Ershisan, ולאחר מכן דיקור 77.24 Zu Wu Jin77.25 Zu Qian Jin ו-77.05-07 San Zhong יעילים בצורה יוצאת דופן.

דימום מהמעי הגס

הקזה של San Ling (33), 88.20-22 San Quan, Shang Yu (77), Xia Yu(77) ו- Zheng Yang (77), ולאחר מכן דיקור 33.01-03 San Qi.

נפיחות של המעי הדק

 1. דיקור 11.01 Da Jian, 11.02 Xiao Jian, 11.05 Zhong Jian ו-11.04 Wai Jian points יעיל.
 2. דיקור 66.05 Men Jin ו-77.11 Si Hua Xia יעיל בצורה יוצאת דופן.

דלקת תוספתן (Appendicitis)

 1. הקזה של VT.05 Fu Chao Ershisan, ולאחר מכן דיקור Shang Gao (22) ו- Xia Gao (22) יעילים בצורה יוצאת דופן.
 2. הקזה של 77.08,09,11 Si Hua ו-77.05-07 San Zhong מחולל ניסים.

כיב בתריסריון (Duodenal ulcer)

 1. הקזה של הוריד הכחול בגב כף הרגל, ליד Shang Xi (Liu Xi 66) ו- Xia Xi (Liu Xi 66)ולאחר מכן דיקור 66.05 Men Jin ו-77.08 Si Hua Shang יעילים בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור Zheng Tu (11) יחד עם 88.10 Tong Wei, 88.09 Tong Shen, 88.02 Tong Guan ו-88.03 Tong Tian יעיל מאוד.

טחורים

 1. דיקור 33.01 Qi Men, 33.02 Qi Jiao ו-33.03 Qi Zheng יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. הקזה של הנקודות הבאות יעילה בצורה יוצאת דופן:   Mu Ling (11), 88.20-22 San Quan, 88.15 Huo Zhi.

מחלות של הכליות ושלפוחית השתן:

נפריטיס כרונית ואקוטית

 1. דיקור Wu Xing 五形穴 (DT)  יעיל בצורה יוצאת דופן.
 2. דיקור 22.08-09 Wan Shun Yi/Er ו-22.06 Zhong Bai יעיל בצורה יוצאת דופן.
 3. דיקור 1010.20 Shui Jin, 1010.19 Shui Tong ו-1010.13 Ma Jin Shui יעיל בצורה יוצאת דופן.
 4. דיקור 88.09 Tong Shen, 88.10 Tong Wei ו-77.17,19,21 Xia San Huang יעיל מאוד.
 5. דיקור Shang Shi (33) ו- Zheng Shui (11)יעיל.
 6. דיקור 22.05 Ling Gu ו-77.18 Shen Guan יעיל מאוד.
 7. דיקור 1010.21 Yu Huo, יחד עם הקזה של DT.13 Shui Zhong ו- DT.14 Shui Fu יעילים מאוד.

דלקת שלפוחית השתן (Cystitis)

 1. דיקור 1010.15 Fu Kuai יעיל.
 2. דיקור 1010.17 Qi Kuai, 1010.16 Liu Kuai ו-22.07 Xia Bai די יעיל.
 3. דיקור 88.09 Tong Shen, 88.11 Tong Bai ו-88.10 Tong Wei יעיל.

זיהום בדרכי השתן (Urinary tract infection)

 1. דיקור 44.12 Li Bai ו-44.11 Yun Bai יעיל מאוד.
 2. דיקור 77.17,19,21 Xia San Huang יחד עם 88.09 Tong Shen ו-88.11 Tong Bai יעיל בצורה יוצאת דופן.

תפריט נגישות

Scroll to Top